CÔNG NGHỆ SIÊU GIẢM BÉO TRIO ISHAPE TỪ HOA KỲ

Giá Liên Hệ !

Công nghệ siêu giảm béo TRIO iShape kết hợp đồng thời 4 công nghệ khác nhau: sóng RF, sóng siêu âm, hút chân không và ánh sáng sinh học (LED màu đỏ) quang trị liệu mang lại những lợi ích thẩm mỹ vượt xa so với những điểm cộng đơn giản của từng công nghệ riêng biệt. Mỗi công nghệ có một cơ chế hoạt động cụ thể mang lại một kết quả sinh lý đặc biệt mà thường có thể được tăng cường bằng cách bổ sung với các công nghệ khác.

HotLine: 0909 95 95 57